Przeżywszy lat 80 zmarła śp. Ryta Jóźwiak.

Facebook
Twitter
Email
Print