Przeżywszy lat 81 zmarł śp. Aleksander Waśkowski.

36-01