Przeżywszy lat 81 zmarł śp. Kazimierz Palach.

Facebook
Twitter
Email
Print