Przeżywszy lat 82 zmarł śp. Walenty Hintzke.

30-01