Przeżywszy lat 82 zmarła śp. Janina Mielewczyk.

Facebook
Twitter
Email
Print