Przeżywszy lat 85 zmarła śp. Brygida Basmann.

35-01