Przeżywszy lat 85 zmarła śp. Eleonora Baranowska-Rybacka.