Przeżywszy lat 86 zmarł śp. Czesław Felkner.

Facebook
Twitter
Email
Print