Przeżywszy lat 86 zmarła śp. Aleksandra Semmerling.