Przeżywszy lat 86 zmarła śp. Danuta Lessnau.

Facebook
Twitter
Email
Print