Przeżywszy lat 86 zmarła śp. Igenia Cichocka.

Facebook
Twitter
Email
Print