Przeżywszy lat 87 zmarła śp. Stefania Płotka.

Facebook
Twitter
Email
Print