Przeżywszy lat 88 zmarł śp. Władysław Jachimowicz.