Przeżywszy lat 88 zmarła śp. Bogumiła Adamiak.

Facebook
Twitter
Email
Print