Przeżywszy lat 90 zmarła śp. Bronisława Piontke.

33-01

Facebook
Twitter
Email
Print