Przeżywszy lat 90 zmarła śp. Bronisława Piontke.

33-01