Przeżywszy lat 90 zmarła śp. Cecylia Stelmaszyńska.