Przeżywszy lat 90 zmarła śp. Helena Krause.

Facebook
Twitter
Email
Print