Przeżywszy lat 91 zmarł śp. Bronisław Gabrukiewicz.