Przeżywszy lat 91 zmarła śp. Bronisława Mikołajska.