Przeżywszy lat 91 zmarła śp. Krystyna Kwiatkowska.