Przeżywszy lat 99 zmarła Marianna Buda.

Facebook
Twitter
Email
Print