Przeżywszy lat 80 zmarła śp. Grażyna Kudela.

21-01