Śp. Anna i Kaja Wittbrodt z Leśniewa, zmarły dnia 19-04-2017 przeżywszy 2 dni

26