W wieku 72 lat zmarł(a) śp. Irena Wysiecka-Frąszczak z d. Skwierawska.