W wieku 81 lat zmarł(a) śp. Ryszard Włodarkiewicz.