W wieku 99 lat zmarł(a) śp. Stanisława Strzeszewska.