Z głębokim smutkiem zawiadamiany, że dnia 02-02-2022 odbędzie się pogrzeb śp. Hani Cejnowa.