Przygotowania miejsca  na cmentarzu do pochowania osoby odbywają się ok. dwie godziny przed ceremonią pogrzebową. Każdemu pochowanemu na Puckim cmentarzu przydzielony jest numer grobu który ułatwi w przyszłości odnalezienie grobka dla osób które szukają osoby bliskiej pochowanej na Puckich cmentarzach zapraszamy do elektronicznej ewidencji cmentarnej >>>kliknij<<<

 

[mudslide:picasa,0,112294431533954623794,5911499081029513921]