Zmarł śp. Kazimierz Bładzikowski lat 71 zam. Gdynia/Niemcy

19