Zmarł śp. ks. Kazimierz Synak proboszcz parafii w Leśniewie.