Zmarł śp. Stanisław Jakubczak lat 89 z Rzeszel.

13