Zmarł śp. Zygmunt Wilczewski lat 78 z Jastrzębiej Góry.

6