Ceremonia Pogrzebowa śp. BRONISŁAWA STOLARSKA lat 94 ze STRZELNA, ul. KASZUBSKA

6