Ceremonia Pogrzebowa śp. BRONISŁAWA THIEL lat 90 z DOMATOWA, UL. OFIAR PIAŚNICY

6