Ceremonia Pogrzebowa śp. Kmdr. por. rez. JÓZEF HOLEKSA lat 88 z Helu, ul. Kapitańska

5