Ceremonia Pogrzebowa śp. LEON KOHNKE lat 89 z ŻELISTRZEWA, ul. TOPOLOWA

6