Ceremonia Pogrzebowa śp. WŁADYSŁAW LABUDA lat 62 z MRZEZINA, ul. ZŁOTA

7