Do 5 osób może uczestniczyć w pogrzebie: nowe zalecenia w związku z epidemią koronawirusa.

W związku z nasilającą się w kraju epidemią koronawirusa rząd wydał kolejne zasady bezpieczeństwa. Najnowsze zalecenia regulują również bezpieczeństwo w trakcie uroczystości religijnych. Do pięciu osób ograniczno możliwość uczestnictwa w mszy świętej, pogrzebie i pozostałych obrzędach religijnych.

Trwająca w Polsce epidemia koronawirusa wymusza wprowadzenie coraz bardziej radykalnych środków bezpieczeństwa. We wtorek 24 marca przedstawiciele polskiego rządu przedstawili nowe zasady bezpieczeństwa, które mają ograniczyć rozwój epidemii. Wśród wprowadzonych zaleceń są m.in. zasady dotyczące bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych.

Od środy 25 marca wprowadzono następującą zasadę: w mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Tyczy się to nie tylko nabożeństw, ale również pogrzebów oraz innych uroczystości kościelnych.

Nie wszyscy akceptują i rozumieją te zalecenia – dla wielu rodzin to szok, nie mogą pogodzić się z brakiem możliwości w uczestnictwie pożegnania najbliższych członków rodziny. Warto zauważyć, że ograniczenie to jest takie samo w stosunku do zarówno małych kościołów i cmentarzy, jak i dużych parafii.

Jednocześnie władze zachęcają nadal do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych, w tym m.in. niedzielnej mszy świętej za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
4) w § 7 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) pkt 4, polegają na obowiązku zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż:
a) 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby zatrudnione przez zakład
pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 24 marca 2020 r. oraz
w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania,
b) 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy
w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r.”;