Przeżywszy 30 lat zmarła śp. Marta Joskowska.

18-01