Przeżywszy 45 lat zmarł śp. Rafał Bisewski z Władysławowa.

19