Przeżywszy 48 lat zmarł śp. Tadeusz Motyka z Domatowa.

13