Przeżywszy 53 lata zmarł śp. Andrzej Żalikowski.

25