Przeżywszy 59 lat zmarł śp. Augustyn Burchardt.

19