Przeżywszy 63 lata zmarł śp. Roman Krajewski.

12-01