Przeżywszy 64 lata zmarł śp. Kazimierz Wiśniewski z Gdyni.

46