Przeżywszy 65 lat zmarła śp. Stanisława Jeka.

14

Facebook
Twitter
Email
Print