Przeżywszy 67 lat zmarła śp. Jadwiga Blaszke.

20

Facebook
Twitter
Email
Print