Przeżywszy 68 lat zmarł śp. Andrzej Gorzelec z Pucka.

7