Przeżywszy 70 lat zmarł śp. Jerzy Szmajkowski z Pucka.

8