Przeżywszy 70 lat zmarł śp. Stanisław Rumkowski.

38

Facebook
Twitter
Email
Print