Przeżywszy 70 lat zmarł śp. Stanisław Rumkowski.

38